Đăng ký sự kiện YIGF

 
Diễn đàn Thanh niên quản trị Internet (Tên tiếng Anh: Youth Internet Governance Forum – viết tắt: YIGF) là một sáng kiến của NetMission được lần đầu tiên tổ chức vào năm 2010, song song với Diễn đàn Quản trị Internet Khu vực Châu Á Thái Bình Dương (APrIGF). Diễn đàn nhằm mục đích nâng cao nhận thức của giới trẻ về quản trị Internet và khuyến khích thế hệ trẻ tham gia tích cực hơn vào quá trình thảo luận và ra quyết định về chính sách Internet.

Hướng đến sự phát triển của một môi trường mạng văn minh, YIGF Việt Nam tổ chức Diễn đàn Thanh niên Quản trị Internet Việt Nam 2022 với sự góp mặt của nhiều bên liên quan. Những đại biểu tham gia diễn đàn sẽ tham gia vào phiên vào vai mô phỏng phiên thảo luận của các bên liên quan (chính phủ, khu vực tư nhân và tổ chức phi chính phủ) để nói lên ý kiến của họ về vấn đề Quản trị Internet dưới nhiều góc nhìn.

 Thông tin về việc tuyển Đại sứ năm 2022 sẽ được cập nhật trong thời gian tới!

Dự án Diễn đàn Thanh niên Quản trị Internet Việt Nam (Youth Internet Governance Forum Viet Nam) được tài trợ bởi Quỹ SecDev và bảo trợ bởi Trung tâm Công nghệ Thông tin – Truyền thông Vietnet (Vietnet-ICT).

Mọi thông tin xin liên hệ: Ms. Diệu Anh, SĐT: 0944 258 288.
#yigf #yigfvietnam #yigfvietnam2021

  Prefix/Danh xưng

  First name/Tên*

  Last name/Họ và đệm*

  Your email/Email của bạn*

  Your Phone/Số điện thoại*

  Gender/Giới tính *

  Nationality/Quốc tịch

  Public Social Media Handle (optional)/Tài khoản mạng xã hội(tuỳ chọn)

  e.g. Facebook, LinkedIn, Twitter, etc.


  Civil Society/ Xã hội dân sựStudents/Academia (Sinh viên/Nhà nghiên cứu)Private Sector/ Khối tư nhânTechnical Community/ Cộng đồng công nghệGovernment/Public Sector (Chính phủ / Khu vực công)Other (Khác)

  Organization/Schools (Tổ chức/Trường học)

  Education Level/Trình độ học vấn*

  High Diploma/ Đại học và sau đại học

  Associate Degree/Cao đẳng

  Other/Khác

  Sponsored participants/Người tham gia được tài trợParticipants/Người tham gia