YIGF Viet Nam

Dự án Diễn Đàn Thanh niên quản trị Internet Việt Nam (Tên tiếng Anh: Youth Internet Governance Forum Viet Nam, viết tắt: YIGF Viet Nam) được thành lập năm 2019 dưới sự hợp tác của Quỹ SecDev và Trung tâm Công nghệ Thông tin – Truyền thông Vietnet (Vietnet-ICT).

YIGF Việt Nam được lấy cảm hứng từ Diễn đàn Thanh niên quản trị Internet (IGF) – một sáng kiến của NetMission được lần đầu tiên tổ chức vào năm 2010, song song với Diễn đàn Quản trị Internet Khu vực Châu Á Thái Bình Dương (APrIGF). Vì vậy, hướng tiếp cận của YIGF Việt Nam cũng giống như IGF – tiếp cận nhiều bên liên quan với mục đích nâng cao nhận thức của giới trẻ về quản trị Internet và khuyến khích thế hệ trẻ tham gia tích cực hơn vào quá trình thảo luận và ra quyết định về chính sách Internet.

Dự án Diễn đàn Thanh niên Quản trị Internet

Tầm nhìn và sứ mệnh

CHIA SẺ VỀ YIGF VIỆT NAM