📣 DIỄN ĐÀN THANH NIÊN QUẢN TRỊ INTERNET VIỆT NAM 2022 CHÍNH THỨC MỞ ĐƠN TÌM KIẾM CÁC ĐẠI SỨ! 📣

  • Trang chủ
  • Blog
  • Uncategorized
  • 📣 DIỄN ĐÀN THANH NIÊN QUẢN TRỊ INTERNET VIỆT NAM 2022 CHÍNH THỨC MỞ ĐƠN TÌM KIẾM CÁC ĐẠI SỨ! 📣

[English Below]

📣 DIỄN ĐÀN THANH NIÊN QUẢN TRỊ INTERNET VIỆT NAM 2022 CHÍNH THỨC MỞ ĐƠN TÌM KIẾM CÁC ĐẠI SỨ! 📣

💻 Diễn đàn Thanh niên Quản trị Internet (Tên tiếng Anh: Youth Internet Governance Forum- viết tắt: YIGF) là một sáng kiến của NetMission (www.netmission.asia) được lần đầu tiên tổ chức vào năm 2010 , song song với Diễn đàn Quản trị Internet Khu vực Châu Á Thái Bình Dương (APrIGF). Sáng kiến này được triển khai tại nhiều quốc gia trên thế giới với các mô hình khác nhau. Tại Việt Nam, sáng kiến được hình thành trong khuôn khổ dự án Diễn đàn Thanh niên Quản trị Internet Việt Nam đề xuất bởi Trung tâm Công nghệ Thông tin – Truyền thông Vietnet (Vietnet-ICT) và tài trợ bởi Quỹ SecDev (The SecDev Foundation). Diễn đàn nhằm mục đích nâng cao nhận thức của giới trẻ về quản trị Internet, khuyến khích thế hệ trẻ tham gia tích cực hơn vào quá trình thảo luận và ra quyết định về chính sách Internet.

✨ Với mục tiêu:

👉 Nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ về an toàn, an ninh mạng, từ đó họ có thể tự bảo vệ mình khi tham gia trên môi trường trực tuyến, trong kỷ nguyên công nghệ 4.0.

👉 Tăng cường tiếng nói và nhận thức của giới trẻ trong lĩnh vực Quản trị internet, đóng góp vào việc xây dựng môi trường mạng văn minh và có trách nhiệm.  

👉 Giúp cho các bạn trẻ nhận thức được tầm quan trọng của mình trong công cuộc xây dựng cộng đồng mạng an toàn.

👉 Cung cấp cho thế hệ trẻ kiến thức về quyền và nghĩa vụ của mình trong việc Quản trị Internet.                    

🎊 Diễn đàn Thanh niên Quản trị Internet Việt Nam (YIGF Việt Nam) 2022 đã chính thức quay trở lại với sứ mệnh giúp các bạn trẻ có thể cùng nhau thảo luận về Internet, về quyền và trách nhiệm của người trẻ đối với Internet, cũng như làm thế nào để xây dựng một môi trường Internet lành mạnh và an toàn hơn cho chính thế hệ trẻ nói riêng và Việt Nam nói chung.

💡Tham dự sự kiện, các Đại sứ sẽ được tham gia vào các phiên thảo luận bàn tròn với các chuyên gia, vào vai thảo luận và xây dựng thông điệp đại sứ thanh niên, tự mình chuẩn bị bài thuyết trình để nói lên ý kiến của bản thân về vấn đề Quản trị Internet dưới nhiều góc nhìn.  

🆘YIGF Việt Nam 2022 chính thức mở đơn tìm kiếm 100 bạn Đại sứ tham gia bằng hình thức trực tiếp trong 2 ngày là 24/9/2022 – 25/09/2022. Đặc biệt các Đại sứ sẽ được tài trợ TOÀN PHẦN chi phí di chuyển khi tham gia sự kiện offline 2 ngày tại thủ đô Hà Nội.

📚 Đơn đăng ký sẽ được mở từ ngày: 25/08/2022 – 09/09/2022

📚 Đăng ký tại: https://docs.google.com/forms

🌻 Hãy Follow và cùng đón chờ những thông tin chi tiết hơn về sự kiện từ Website, Fanpage “Youth Internet Governance Forum – YIGF Vietnam”.

———————————-

📣 YOUTH INTERNET GOVERNANCE FORUM 2022 HAS OFFICIALLY OPENED RECRUITMENT FORM!📣

💻 Youth Internet Governance Forum (abbreviated: YIGF) is an initiative of NetMission (www.netmission.asia) which was first organized in 2010, together with the Asia Pacific regional Internet Governance Forum (APrIGF). The initiative has been implemented in many countries worldwide via different models. In Vietnam, the initiative was established within the framework of the Youth Internet Governance Forum Vietnam project proposed by Vietnet Information Technology and Communication Center (Vietnet-ICT) and sponsored by the Secdev Foundation. The Forum aims to raise the awareness of the young generation about Internet governance, encouraging the youths to participate proactively in the process of discussion and decision-making about Internet policy. 

✨ With the goal:

👉 Enhance awareness of the young generation about online safety and cyber security, so that they can protect themselves in the era of technology 4.0.

👉 Strengthen the voice and awareness of youths in the field of Internet Governance, contribute to building a civilized and responsible virtual environment.

👉 Make youths understand their importance in developing a healthy online community.

👉 Provide the young generation knowledge about their rights and obligation  related to Internet Governance.

🎊 Youth Internet Governance Forum Vietnam (YIGF Vietnam) 2022 has officially returned with the mission of helping young people to discuss about Internet related issues, about the rights and responsibilities of young people towards the Internet, as well as how to build a civilized and responsible Internet environment for the young generation.

💡Ambassadors will participate in panel discussions with experts, discuss and formulate a youth ambassador message, prepare their own presentations to express their opinions and raise voices about Internet Governance from various perspectives. 

🆘 The Youth Internet Governance Forum 2022 officially opened an application to recruit 100 Ambassadors to practicipate in the two-day event, organized in Hanoi, on 24 – 25, September 2022. Specially, the Ambassadors will be TOTALLY SPONSORED traveling expenses to participate in a two-day event in Hanoi.

📚 Application form will be open from August 25, 2022 – September 9, 2022

📚 Register at: https://docs.google.com/forms

🌻Follow to see more detailed information about the event from the Website, Fanpage “Youth Internet Governance Forum – YIGF Vietnam”.

 

# YIGF 

#YIGFVietnam

———————————–

Contact Information:

► Fanpage: https://www.facebook.com/yigfvietnam

► Email: yigfvietnam@vietnet-ict.org

► Website: https://yigf.vn

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/yigf-vietnam/