hình hoạt động của YIGF Việt Nam gồm Hội đồng tư vấn và Hội đồng thanh niên 

Hội đồng tư vấn là nhóm các chuyên gia trong các lĩnh vực CNTT, Quản trị dự án, Xây dựng chiến lược và các lĩnh vực khác, đóng vai trò góp ý tầm chiến lược cho các hoạt động của YIGF Việt Nam.

Hội đồng thanh niên gồm các bạn trẻ là học sinh, sinh viên các trường cấp 3, đại học tại Việt Nam đến từ nhiều chuyên ngành, lĩnh vực nhưng muốn tham gia các hoạt động xã hội và quan tâm tới Quản trị mạng. Các bạn trẻ này chính là nhóm thanh niên nòng cốt của YIGF Việt Nam trong quá trình xây dựng và phát triển YIGF Việt Nam nói chung cũng như lên kế hoạch cho Diễn đàn Thanh niên Quản trị Internet tổ chức hàng năm.

Hội đồng thanh niên YIGF gồm:  Ban điều hành, Ban Đối Ngoại, Ban Truyền thông và Ban Nội dung. Trong đó, Ban Điều hành gồm các Trưởng ban chịu trách nhiệm quản lý và lên kế hoạch cho các thành viên ở mỗi Ban với sự hỗ trợ từ Hội đồng Cố vấn.

Tại Việt Nam, Trung tâm Công nghệ Thông tin – Truyền thông Vietnet là đơn vị bảo trợ và đại diện cho Sáng kiến YIGF Việt Nam trong mạng lưới sáng kiến IGF toàn cầu được trao quyền bởi Hội đồng thanh niên YIGF và Hội đồng tư vấn YIGF.  
 (The Vietnet Information Technology and Communication Center supports the YIGF Vietnam as a neutral secretariat, endorsed by the YIGF Vietnam multistakeholder organizing committee).

Hội đồng tư vấn

Ông Michael Gray

Quản lý chương trình cấp cao - The SecDev Foundation

Bà Nguyễn Thu Huệ

Chủ tịch sáng lập Trung tâm Công nghệ Thông tin - Truyền thông Vietnet

Bà Ngô Minh Trang

Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin - Truyền thông Vietnet

Ông Chu Tuấn Anh

Giám đốc Hệ thống Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aptech

Ông Đôn Tuấn Phương

Giám đốc Sáng lập Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững (CSDS); Chủ tịch Sáng lập Tổ chức Volunteers for Peace Vietnam (VPV)

Bà Lê Thị Hồng Nhi

Quản lý cao cấp phát triển bền vững và truyền thông đối ngoại tại Unilever

Ông Hoàng Viết Tiến

Trưởng cố vấn chiến lược tại Insider Trợ lý điều hành Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam

Ông Ngô Việt Khôi

Chuyên gia đào tạo về an ninh mạng

Bà Phan Nhung

Điều phối viên quốc gia dự án SWITCH SEA - APNIC Foundation

Chị Lê Hoàng Diệu Anh

Điều phối YIGF - Điều phối viên dự án và truyền thông Vietnet-ICT

Ông Hoàng Văn Tú

Cán bộ chương trình tổ chức Nông Nghiệp và Lương Thực Liên Hợp Quốc Chủ tịch công ty Tư vấn và Đầu tư phát triển Mekong.

Hội đồng thanh viên YIGF

Ngô Minh Anh

Ban Điều hành

Vũ Thị Phương Anh

Trưởng ban Đối ngoại

Nguyễn Thị Khánh Chi

Trưởng ban Nội dung

Nguyễn Minh Anh

Trưởng ban Truyền thông

Nguyễn Ngọc Hiếu

Ban Truyền thông

Đào Thu Thảo

Ban Nội dung

Trần Nguyễn Ngọc Trâm

Ban Truyền thông

Vũ Thị Trang

Ban Nội dung

Nguyễn Thu Quỳnh

Ban Nội dung

Nguyễn Quang Hà

Ban Truyền thông

Tạ Thị Hoàng Yến

Ban Đối ngoại

Võ Thị Thảo Trang

SV Luật
Ban Truyền thông

Phan Đình Quân

Ban Truyền thông

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Ban Đối ngoại

Hoàng Thị Thuỳ Linh

Ban Nội dung

Trần Nguyễn Thanh Lan

Ban Truyền thông