hình hoạt động của YIGF Việt Nam 

 

hình hoạt động của YIGF Việt Nam gồm Hội đồng Tư vấn và Hội đồng Thanh niên, dưới sự điều phối của Vietnet-ICT.

Hội đồng Tư vấn là nhóm các chuyên gia trong các lĩnh vực CNTT, Quản trị dự án, Xây dựng chiến lược và các lĩnh vực khác, đóng vai trò góp ý tầm chiến lược cho các hoạt động của YIGF Việt Nam.

Hội đồng Thanh niên gồm các bạn trẻ Việt Nam là học sinh, sinh viên các trường cấp 3, đại học tại Việt Nam đến từ nhiều chuyên ngành, lĩnh vực nhưng muốn tham gia các hoạt động xã hội và quan tâm tới Quản trị Internet. Các bạn trẻ này chính là Nhóm thanh niên nòng cốt của Sáng kiến YIGF Việt Nam trong quá trình xây dựng và phát triển Sáng kiến nói chung cũng như lên kế hoạch cho Diễn đàn Thanh niên Quản trị Internet Việt Nam tổ chức hàng năm.

Tại Việt Nam, Trung tâm Công nghệ Thông tin – Truyền thông Vietnet là đơn vị bảo trợ, đại diện và điều phối Sáng kiến YIGF Việt Nam trong mạng lưới sáng kiến IGF toàn cầu được trao quyền bởi Hội đồng thanh niên và Hội đồng tư vấn YIGF Việt Nam, có sự công nhận của United Nations Internet Governance Forum (UN IGF). 

Điều phối Sáng kiến YIGF Việt Nam

Ngô Minh Trang

Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin - Truyền thông Vietnet

Lê Hoàng Diệu Anh

Điều phối Sáng kiến Diễn đàn Thanh niên Quản trị Internet Việt Nam; Quản lý dự án - Trung tâm Công nghệ Thông tin - Truyền thông Vietnet

Lê T. Thu Trang

Cán bộ dự án - Trung tâm Công nghệ Thông tin - Truyền thông Vietnet

Hội đồng tư vấn YIGF Việt Nam

Ông Michael Gray

Quản lý chương trình cấp cao - The SecDev Foundation

Bà Nguyễn Thu Huệ

Chủ tịch sáng lập Trung tâm Công nghệ Thông tin - Truyền thông Vietnet

Bà Ngô Minh Trang

Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin - Truyền thông Vietnet

Ông Chu Tuấn Anh

Giám đốc Hệ thống Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aptech

Ông Ngô Việt Khôi

Chuyên gia đào tạo về an ninh mạng

Bà Phan Nhung

Điều phối viên quốc gia dự án SWITCH SEA - APNIC Foundation

Ông Trần Đức Hoà

Giảng viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc Gia Hà Nội

Ông Nguyễn Hoài Nam

Phó Trưởng phòng Phòng Chính sách công nghệ thông tin (CNTT), Cục CNTT, Bộ GDĐT

Ông Hoàng Văn Tú

Cán bộ chương trình tổ chức Nông Nghiệp và Lương Thực Liên Hợp Quốc Chủ tịch công ty Tư vấn và Đầu tư phát triển Mekong.

Ông Đôn Tuấn Phương

Giám đốc Sáng lập Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững (CSDS); Chủ tịch Sáng lập Tổ chức Volunteers for Peace Vietnam (VPV)

Bà Lê Thị Hồng Nhi

Quản lý cao cấp phát triển bền vững và truyền thông đối ngoại tại Unilever

Ông Hoàng Viết Tiến

Trưởng cố vấn chiến lược tại Insider Trợ lý điều hành Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam

Hội Alumni YIGF Việt Nam

Ngô Minh Anh

Cựu Trưởng Ban Điều hành 2019 - 2021

Vũ Thị Phương Anh

Cựu Trưởng ban Đối ngoại 2019 - 2021

Nguyễn Thị Khánh Chi

Cựu Trưởng ban Nội dung 2019 - 2021

Nguyễn Minh Anh

Cựu Trưởng ban Truyền thông 2019 - 2021

Vũ Thị Trang

Cựu Trưởng Ban Nội dung 2019 - 2021

Nguyễn Phương Anh

Cựu Trưởng ban Đối ngoại 2022 - 2023

Nguyễn Ngọc Hiếu

Cựu Thành viên Ban Truyền thông

Trần Nguyễn Ngọc Trâm

Cựu Thành viên Ban Truyền thông

Trần Nguyễn Thanh Lan

Cựu Thành viên Ban Truyền thông

Hoàng Thị Thuỳ Linh

Cựu Thành viên Ban Nội dung

Đào Thu Thảo

Cựu Thành viên Ban Nội dung

Nguyễn Quang Hà

Cựu Thành viên Ban Truyền thông

Tạ Thị Hoàng Yến

Cựu Thành viên Ban Đối ngoại

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Cựu Thành viên Ban Đối ngoại

Nguyễn Thu Quỳnh

Cựu Thành viên Ban Nội dung