Đơn vị Bảo trợ và Đại diện

Trung tâm Công nghệ Thông tin – Truyền thông Vietnet (Vietnet- ICT) được thành lập từ năm 2007, đăng ký là tổ chức khoa học công nghệ hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT) và truyền thông trực thuộc Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân lực nhân tài Việt Nam.

Tầm nhìn: Vietnet-ICT hướng tới thu hẹp khoảng cách số, tạo cơ hội để các tổ chức và cộng đồng phát triển và thành công hơn.

Sứ mệnh: Vietnet-ICT hỗ trợ cộng đồng, đặc biệt là những nhóm yếu thế tại Việt Nam tiếp cận và hưởng lợi từ các sáng kiến số thông qua thúc đẩy hợp tác đối tác và tăng cường năng lực.

Đơn vị Tài trợ và Đồng hành

Làm việc trong các lĩnh vực liên quan đến phát triển và công nghệ mới. Quỹ SecDev tập trung nghiên cứu, phát triển giải pháp dữ liệu để tạo ra những sự thay đổi tích cực và hoạt động chủ yếu tại các khu vực Trung Đông và Châu Á.

Đối tác Chiến lược - Đơn vị đồng tổ chức sự kiện hằng năm

Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

Các Đơn vị Tài trợ

United Nations Secretariat of the Internet Governance Forum (IGF)

Website: https://intgovforum.org/en

The Internet Society Foundation

Website: https://www.isocfoundation.org/

Website: https://www.apnic.net/

Aptech Việt Nam

Website: http://aptechvietnam.com/

Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam

Website: https://www.swedenabroad.se/en/embassies/vietnam-hanoi/

Các Đơn vị Đồng hành và Ủng hộ

Liên Hợp Quốc Việt Nam

Website: https://vietnam.un.org/vi

Trung Tâm Internet Việt Nam - Bộ Thông Tin Và Truyền Thông

Website: https://www.vnnic.vn/

Hiệp Hội Internet Việt Nam

Website: https://via.org.vn

Khoa Thông tin – Thư viện, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN

Website: https://sim.ussh.vnu.edu.vn/vi/

CLB Nhân văn Phiên bản số - trực thuộc Đoàn Thanh niên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Facebook Page: https://www.facebook.com/udmc.usshdigitalmeclub

Đơn vị Bảo trợ Truyền thông

ybox.vn

Website: https://ybox.vn

iVolunteer Viet Nam

Website: https://ivolunteervietnam.com