Diễn đàn Thanh niên Quản trị Internet Việt Nam 2019

Lần đầu tiên Sự kiện Diễn đàn Thanh niên Quản trị Internet Việt Nam diễn ra tại Việt Nam.

Sự kiện diễn ra thành công tốt đẹp với sự tham gia của 64 đại biểu, gồm các học sinh, sinh viên đang học tập trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong đó nòng cốt là 13 thanh niên ưu tú được tuyển chọn tham gia Hội đồng thanh niên và các đại diện Ban cố vấn tới từ các tổ chức hoạt động cộng đồng, Hiệp hội Internet Việt Nam, công ty công nghệ như Microsoft, Trung tâm Aptech, và một số cơ quan quản lý nhà nước liên quan.
🍀 Tại sự kiện, đại diện Hội đồng thanh niên YIGF trình bày kến hoạch hành động trong năm 2020. Đặc biệt nhấn mạnh các hoạt động thu hút giới trẻ tham gia tìm hiểu về quản trị Internet và việc truyền thông để lan tỏa khái niệm và nội dung về quản trị Internet đến cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ.
🍀Sự kiện VIF do Đại sứ quán Thụy Điển, Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO), Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA) và Trường Đại học Lund (Thuỵ Điển) đồng tổ chức.
Đây là hoạt động quan trọng trong chương trình kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Thụy Điển – Việt Nam.