ĐỒNG HÀNH - TÀI TRỢ

Screen Shot 2023-08-28 at 16.32.59

Chúng tôi mong muốn tìm kiếm các đơn vị tài trợ và ủng hộ, nhằm giúp mở rộng quy mô sự kiện cũng như lan toả mức độ ảnh hưởng của chương trình

Liên hệ với chúng tôi qua email: yigfvietnam@vietnet-ict.org