QUYỀN LỢI KHI TRỞ THÀNH ĐẠI SỨ DIỄN ĐÀN QUẢN TRỊ INTERNET VIỆT NAM 2022

[English Bellow] 💻 Diễn đàn Thanh niên Quản trị Internet (Tên tiếng Anh: Youth Internet Governance Forum- viết tắt: YIGF) nhằm mục đích nâng cao nhận thức của giới trẻ về quản trị Internet, khuyến khích thế hệ trẻ tham gia tích cực hơn vào quá trình thảo luận và ra quyết định về chính sách Internet. Trở thành một đại sứ, quyền lợi bạn nhận được bao gồm: Được tài trợ TOÀN PHẦN chi phí di chuyển và khách sạn khi tham dự sự kiện tại Hà Nội. Trở thành Đại sứ có tiếng nói, góp phần xây dựng nên một môi trường mạng văn minh. Giấy chứng nhận Đại sứ. Mở rộng kết nối và học hỏi từ các chuyên gia và các bạn trẻ các có cùng mối quan tâm; Với các chủ đề: E-commerce (Thương mại điện tử), Emerging Technologies (Các công nghệ và sáng kiến mới); Data Governance (Quản trị dữ liệu); Cybersecurity and Trust (An ninh mạng và niềm tin) với sự góp mặt của nhiều bên liên quan. Gặp gỡ, kết bạn, và học hỏi từ các Đại sứ khắp 3 miền Nhận bộ quà tặng siêu đáng yêu, mang đậm dấu ấn YIGF bao gồm bộ sticker, dây đeo thẻ, áo thun được thiết kế riêng. Hình thức sự kiện: Trực tiếp 2 ngày tại Hà Nội Số lượng đại sứ: 100 người 🆘 Lưu ý: YIGF sẽ ưu tiên 100 bạn đại sứ qua vòng lọc đơn ĐẦU TIÊN, hãy đăng kí tham gia ngay. Đơn đăng ký sẽ được mở từ ngày: 29/08/2022 – 09/09/2022 Đăng ký tại: https://docs.google.com/forms Hãy Follow và cùng đón chờ những thông tin chi tiết hơn về sự kiện từ Website, Fanpage “Youth Internet Governance Forum – YIGF Vietnam” ——————————————– BENEFITS OF BEING AN AMBASSADOR FOR THE 2022 VIETNAM INTERNET GOVERNANCE FORUM Youth Internet Governance Forum – YIGF aims to raise young people’s awareness of Internet governance, encourage younger generation to participate more actively in the process of discussion and decision making on Internet policy. Become an Ambassador, the benefits you get include: FULLY funded with transportation and hotel expenses when attending the event in Hanoi. Become an Ambassador with a voice, contributing to a civilized network environment. Ambassador’s Certificate. Expanding connections and learning from professionals and young people with similar interests; Topics: E-commerce, Emerging Technologies; Data Governance; Cybersecurity and Trust with multi-stakeholder participation. Meet, make friends, and learn from Ambassadors across 3 domains. Get a super cute, YIGF-stamped gift set that includes stickers, card straps, tailor-made T-shirts. Event form: 2 days in Hanoi Number of Ambassadors: 100 🆘 Note: YIGF only selects 100 people through the FIRST round of screening, sign up now. Application form will be open from August 25, 2022 – September 9, 2022 Register at: https://docs.google.com/forms Follow to see more detailed information about the event from the Website, Fanpage “Youth Internet Governance Forum – YIGF Vietnam”. ———————————– Contact Information: ► Fanpage: https://www.facebook.com/yigfvietnam ► Email: yigfvietnam@vietnet-ict.org ► Website: https://yigf.vn ► LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/yigf-vietnam/