Sự kiện nổi bật

Hướng tới xây dựng không gian mạng an toàn và văn minh

MỤC TIÊU CỦA SỰ KIỆN

95 +

Đại sứ Thanh niên

1

Tuyên ngôn Đại sứ sự kiện Diễn đàn Thanh niên Quản trị Internet

1990000 +

lượt tiếp cận sự kiện

THÔNG TIN VỀ DIỄN ĐÀNH THANH NIÊN QUẢN TRỊ INTERNET VIỆT NAM 2021 - YOUTH INTERNET GOVERNANCE FORUM 2021

Thành phần tham dự

– 100 đại sứ thanh niên 
– Các diễn giả về các chủ đề Bảo mật dữ liệu, Chuyển đổi số và Trí tuệ nhân tạo 
– Đại diện các bên liên quan: Đại diện khu vực công, Công ty công nghệ, Xã hội dân sự, Người sử dụng Internet
– Nhóm thanh niên có quan tâm về chủ đề Internet nói chung

Sự kiện hướng tới

–Hưởng ứng Mục tiêu Phát triển Bền vững 4 – Giáo dục có chất lượng trong Mục tiêu phát triển bền vững (Sustainable Development Goals – SDG) của Liên hiệp quốc về việc đảm bảo nền giáo dục có chất lượng, công bằng, toàn diện và thúc đẩy các cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người

–Trao quyền và khuyến khích những người trẻ tham gia áp dụng các đặc quyền và nghĩa vụ của riêng đối với Quản trị Internet.

– Thông qua sự kiện, thể hiện cam kết giữa các bên liên quan, ủng hộ việc nâng cao nhận thức cho cộng đồng, đặc biệt là đối tượng học sinh, sinh viên về kỹ năng công dân số và an toàn trực tuyến.

Quyền lợi của Đại sứ sự kiện

Được tài trợ tham gia sự kiện toàn phần 

– Giấy chứng nhận Đại sứ và gói quà dành cho Đại sứ

– Mở rộng kết nối và tham gia giao lưu với các chuyên gia và các bạn trẻ có chung mối quan tâm 

TỔNG HỢP SỰ KIỆN

LẮNG NGHE & CHIA SẺ CỦA ĐẠI SỨ DIỄN ĐÀN

ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN THÔNG TIN TỪ YIGF