Sự kiện nổi bật

Hướng tới xây dựng không gian mạng an toàn và văn minh

THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC - DIỄN ĐÀN THANH NIÊN QUẢN TRỊ INTERNET VIỆT NAM 2021

98 +

Đại sứ Thanh niên

1

Tuyên ngôn Đại sứ sự kiện Diễn đàn Thanh niên Quản trị Internet

1990000 +

lượt tiếp cận sự kiện

THÔNG TIN DỰ KIẾN VỀ DIỄN ĐÀN THANH NIÊN QUẢN TRỊ INTERNET VIỆT NAM 2022 - YOUTH INTERNET GOVERNANCE FORUM VIET NAM 2022

Thời gian dự kiến

24-25 tháng 9 năm 2022

Hình thức: Trực tiếp

Sự kiện hướng tới

–Hưởng ứng Mục tiêu Phát triển Bền vững 4 – Giáo dục có chất lượng trong Mục tiêu phát triển bền vững (Sustainable Development Goals – SDG) của Liên hiệp quốc về việc đảm bảo nền giáo dục có chất lượng, công bằng, toàn diện và thúc đẩy các cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người

–Trao quyền và khuyến khích những người trẻ tham gia áp dụng các đặc quyền và nghĩa vụ của riêng đối với Quản trị Internet.

– Thông qua sự kiện, thể hiện cam kết giữa các bên liên quan, ủng hộ việc nâng cao nhận thức cho cộng đồng, đặc biệt là đối tượng học sinh, sinh viên về kỹ năng công dân số và an toàn trực tuyến.

Thành phần tham dự

– 100 đại sứ thanh niên 
– Các diễn giả 
– Đại diện các bên liên quan: Đại diện khu vực công, Công ty công nghệ, Tổ chức vì cộng đồng, Người sử dụng Internet
– Nhóm thanh niên có quan tâm về chủ đề Internet nói chung

Chương trình dự kiến

Hội đồng thanh niên YIGF Việt Nam, Hội đồng tư vấn và Nhóm đại sứ thanh niên Diễn đàn Thanh niên Quản trị Internet Việt Nam 2021 đã có những trao đổi về những chủ đề quan tâm cho Diễn đàn Thanh niên Quản trị Internet Việt Nam năm 2022.

 Những chủ đề sẽ được lựa chọn để thảo luận trong hai ngày tổ chức của Diễn đàn Thanh niên Quản trị Internet Việt Nam 2022 sẽ lần lượt là:

  • E-commerce (Thương mại điện tử)
  • Emerging Technologies and Innovation (Các công nghệ và sáng kiến mới)
  • Data Governance (Quản trị dữ liệu)
  • Cybersecurity and Trust (An ninh mạng và sự tin cậy)

Đơn vị bảo trợ

Tại Việt Nam, Trung tâm Công nghệ Thông tin – Truyền thông Vietnet là đơn vị bảo trợ và đại diện cho Sáng kiến YIGF Việt Nam trong mạng lưới sáng kiến IGF toàn cầu được trao quyền bởi Hội đồng thanh niên YIGF và Hội đồng tư vấn YIGF.   (The Vietnet Information Technology and Communication Center supports the YIGF Vietnam as a neutral secretariat, endorsed by the YIGF Vietnam multistakeholder organizing committee).

http://vietnet-ict.org/vi/category/chuong-trinh-du-an/youth-internet-governance-forum-yigf/

TỔNG HỢP SỰ KIỆN

LẮNG NGHE & CHIA SẺ CỦA ĐẠI SỨ DIỄN ĐÀN

ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN THÔNG TIN TỪ YIGF

Sự kiện