2020 – YIGF ươm mầm những tài năng lớn

Năm 2020 đã đánh dấu những bước trưởng thành mới của YIGF Việt Nam, chúng mình cùng nhìn lại nhé!