YIGF VIỆT NAM – NGƯỜI TRẺ MÊ QUẢN TRỊ INTERNET

  • Trang chủ
  • YIGF VIỆT NAM – NGƯỜI TRẺ MÊ QUẢN TRỊ INTERNET
1

YIGF lấy cảm hứng từ Diễn đàn quản trị Internet (IGF) – một diễn đàn đa bên tham gia đối thoại chính sách về các vấn đề quản trị Internet. Bởi vậy, hướng tiếp cận của YIGF cũng giống như IGF – tiếp cận nhiều bên liên quan. Những đại biểu tham gia diễn đàn sẽ được phân công vai trò đại diện cho các nhóm khác nhau: chính phủ, khu vực tư nhân và tổ chức phi chính phủ v.v nói lên ý kiến của họ về vấn đề quản trị Internet dưới những góc nhìn khác nhau.

(Để biết thêm thông tin về YIGF, vui lòng tham khảo tại: www.yigf.asia.)

{YIGF Việt Nam}

Năm 2019, sáng kiến YIGF được tổ chức tại Việt Nam dưới sự hợp tác của Quỹ SecDev (The SecDev Foundation) và Trung tâm Công nghệ thông tin – Truyền thông Vietnet (Vietnet-ICT). 

Dự án hướng tới mục đích tạo nên nhóm thanh niên nòng cốt hoạt động với mối quan tâm chung tới những vấn đề về Quản trị Internet, tạo nên một môi trường mạng văn minh, tích cực và thúc đẩy sự tham gia của người trẻ nhằm nâng cao tinh thần hợp tác và cởi mở của Internet.

Mô hình hoạt động của YIGF Việt Nam là một Hội đồng thanh niên gồm nhóm các bạn trẻ là học sinh, sinh viên các trường cấp 3, Đại học tại Hà Nội đến từ nhiều chuyên ngành, lĩnh vực nhưng muốn tham gia các hoạt động xã hội và quan tâm tới Quản trị mạng.

Các bạn trẻ này chính là những thanh niên nòng cốt chính của YIGF Việt Nam trong quá trình xây dựng và phát triển YIGF Việt Nam nói chung cũng như lên kế hoạch tổ chức sự kiện Diễn đàn Thanh niên Quản trị Internet Việt Nam  như một sự kiện thường niên.

Cụ thể cơ cấu tổ chức của YIGF Việt Nam gồm: Ban điều hành, Ban Đối Ngoại, Ban Truyền thông và Ban Nội dung. Trong đó, Ban Điều hành gồm các Trưởng ban chịu trách nhiệm quản lý và lên kế hoạch cho các thành viên ở mỗi Ban với sự hỗ trợ từ Hội đồng Cố vấn.

Năm 2019, ba đại diện của YIGF Việt Nam đã tham gia Tham gia Diễn đàn Thanh niên Quản trị Internet Khu vực năm 2019 tại Nga để Trải nghiệm và học hỏi nhiều hơn về quản trị Internet, các mô hình của tổ chức khác để đóng góp vào tiến trình thúc đẩy trao đổi về Internet tại Việt Nam và vết nối với thanh niên cùng niềm yêu thích với quản trị Internet từ khắp nơi trên Thế giới, xây dựng mạng lưới rộng giữa YIGF Việt Nam và Khu vực.

Song song với việc tham gia các tập huấn nâng cao năng lực được tổ chức bởi Quỹ SecDev và Vietnet-ICT, Hội đồng thanh niên YIGF luôn nỗ lực thực hiện chuỗi các bài đăng trên mạng xã hội, các chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức của thanh, thiếu nên về kỹ năng công dân số.