Chúng tôi là ai?

1

Hội đồng thanh niên YIGF Việt Nam ​bao gồm các bạn trẻ thuộc các trường ​trung học và đại học trên khắp mọi ​miền đất nước Việt Nam, những bạn ​tích cực và chủ động tham dự các dự ​án và hoạt động mang tính chất hỗ trợ ​cộng đồng, và có chung một mối quan ​tâm và nhiệt huyết trong việc thúc đẩy ​trao đổi của thanh viên về chủ đề Quản ​trị Internet.

CƠ CẤU HOẠT ĐỘNG

CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

55552019_1263837627100385_3883410640500424704_n
Thực hiện cách chiến dịch ​truyền thông, bài đăng ​truyền thông nâng cao ​nhận thức của giới trẻ về kỹ ​năng công dân số và quản ​trị Internet.

Tổ chức Diễn đàn ​Thanh niên Quản trị ​Internet Việt Nam ​hằng năm

309706938_423220183274304_463112252352937978_n
165527308_1443678839309194_91566782543191556_n

Truyền tải các kiến thức về an toàn số thông qua các cách tiếp cận khác nhau: Các cuộc thi vẽ, game mobile, hội thảo,…

Thành Tựu

1 +

Lượt tiếp cận trên ​các nền tảng MXH

1 +

Thanh niên Việt Nam tiếp ​cận thông điệp đại sứ từ sự ​kiện YIGF VN thường niên

1 +

Đại sứ Thanh niên