Về sáng kiến Diễn đàn Thanh niên Quản trị Internet Việt Nam

NTT_7177

Sáng kiến Diễn Đàn Thanh niên quản trị Internet Việt Nam (tên tiếng Anh: Youth Internet Governance Forum Viet Nam, viết tắt là YIGF Việt Nam) được thành lập vào năm 2019 dưới sự hợp tác của Trung tâm Công nghệ Thông tin – Truyền thông Vietnet (Vietnet-ICT) và Quỹ SecDev (The SecDev Foundation).

YIGF Việt Nam được lấy cảm hứng từ Diễn đàn Thanh niên quản trị Internet (YIGF) – một sáng kiến được khởi xướng bởi nhóm Đại sứ NetMission Asia, song song với Diễn đàn Quản trị Internet Khu vực Châu Á Thái Bình Dương (APrIGF). Hướng tiếp cận của YIGF Việt Nam cũng giống như IGF – tiếp cận nhiều bên liên quan với mục đích nâng cao nhận thức của giới trẻ về quản trị Internet và khuyến khích thế hệ trẻ tham gia tích cực hơn vào quá trình thảo luận và ra quyết định về chính sách Internet

Tại Việt Nam, Vietnet-ICT là đơn vị bảo trợ và đại diện cho Sáng kiến YIGF Việt Nam trong mạng lưới sáng kiến IGF toàn cầu được trao quyền bởi Hội đồng thanh niên và Hội đồng tư vấn YIGF Việt Nam.

Sáng kiến Diễn đàn Thanh niên Quản trị Internet Việt Nam chính thức được công nhận thuộc mạng lưới sáng kiến IGF toàn cầu bởi United Nations Internet Governance Forum vào năm 2021.

CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

55552019_1263837627100385_3883410640500424704_n

Thực hiện cách chiến dịch truyền thông, bài đăng truyền thông nâng cao nhận thức của giới trẻ về Quản trị Internet và kỹ năng công dân số 

Tổ chức Sự kiện Diễn đàn Thanh niên Quản trị Internet Việt Nam hằng năm

NTT_6055
165527308_1443678839309194_91566782543191556_n

Truyền tải các kiến thức về Quản trị Internet và Kỹ năng công dân số thông qua các cách tiếp cận sáng tạo khác nhau: Các cuộc thi vẽ, game mobile, buổi chia sẻ v.v.

Thành Tựu

1 +

Lượt tiếp cận trên ​các nền tảng MXH

1 +

Thanh niên Việt Nam tiếp ​cận thông điệp đại sứ từ sự ​kiện YIGF VN thường niên

1 +

Đại sứ Thanh niên